Petycja w sprawie nowelizacji Kodeksu Karnego odnośnie zmiany zasad obrony koniecznej

Petycja w sprawie nowelizacji Kodeksu Karnego odnośnie zmiany zasad obrony koniecznej
1418
1,418 / 1,500
Polska stoi przed realną groźbą zamachów terrorystycznych oraz dezorganizacji działalności państwa polskiego przez ludzi wciąż nazywanych uchodźcami. Polski rząd jak na razie opiera się działaniom Komisji Europejskiej naciskającej na wprowadzenie przymusowej alokacji tych ludzi pomiędzy poszczególnych członków Unii. Widząc zagrożenie jakie stanowi ta polityka domagamy się zmiany zasad obrony koniecznej by każdy Polak mógł bronić się w razie zagrożenia zdrowia i życia najbliższych, osób trzecich czy własnego, bez obawy, że zostanie potraktowany jak pospolity przestępca.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent Andrzej Duda
"Celem petycji jest zebranie 100 tysięcy podpisów by Prezydent Andrzej Duda złożył projekt nowelizacji Kodeksu Karnego do Sejmu. Przepis po nowelizacji ma brzmieć "Nie podlega karze ten kto za pomocą siły odpiera bezprawny zamach na życie, zdrowie, wolność, wolność seksualną lub mienie." Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia."