Petycja w sprawie dotacji celowych na EKOLOGICZNE PIECE C.O. na stałe paliwa ekologiczne (m.in. ekogroszek) w Gminie Oświęcim

Petycja w sprawie dotacji celowych na EKOLOGICZNE PIECE C.O. na stałe paliwa ekologiczne (m.in. ekogroszek) w Gminie Oświęcim
25
Drodzy Radni Rady Gminy Oświęcim zwracamy się do was w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”. Prosimy aby w określeniu zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim” znalazły się dotacje na EKOLOGICZNE PIECE C.O. na EKOLOGICZNE paliwa stałe m.in. ekologiczny węgiel tzw. ekogroszek. czy pelet drzewny.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Do Rady Gminy Oświęcim
"Petycję motywujemy następującymi argumentami: Wiele sąsiadujących gmin już od lat stosuje dotacje celowe na ekologiczne piece węglowe ze względu na udokumentowaną licznymi certyfikatami ekologiczność tego typu pieców. Zdecydowana liczba domostw w naszej gminnie ogrzewana jest tradycyjnymi piecami węglowymi a instalacje C.O. nie wymagają wielkich przeróbek przy wymianie pieca tradycyjnego na ekologiczny (tzw. z podajnikiem). Ekologiczne piece na ekologiczne paliwo węglowe to w obecnej sytuacji dość ekonomicznie i ekologiczne rozwiązanie ogrzewania domostw w naszym regionie. Prosimy zwrócić szczególna uwagę na bliskość regionu górniczego z którym sąsiadujemy i który to zapewnia już od pokoleń pracę i godne życie licznym rodzinom naszej gminy. Kopalnie te zapewniły też deputaty węglowe (ekogroszek) swoim pracownikom jak i emerytom co bardzo pomaga rodzinom jak i starszym mieszkańcom w utrzymaniu swoich domów. Większość mieszkańców naszej gminy budujących nowe domy również wybiera ekologiczne kotły na paliwa stałe ze względów ekonomicznych, ekologicznych. Warto było by więc wesprzeć taką inicjatywę mieszkańców."