Petycja o zmniejszenie wysokości opłat za żłobek niepubliczny w Oleśnicy

Petycja o zmniejszenie wysokości opłat za żłobek niepubliczny w Oleśnicy
63
W styczniu 2016 roku przeprowadzone zostały rozmowy i konsultacje w sprawie wysokości dotacji celowej na dziecko w żłobkach niepublicznych w Oleśnicy. Ustalono że wysokość dotacji to 450zl miesięcznie na każde dziecko. Pomimo ciągłych starań żłobka Leśny Skrzat o obniżenie miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku (jako jeden z dwóch placówek funkcjonujących w mieście Oleśnica żłobek Leśny Skrzat korzysta z resortowego programu Maluch dzięki któremu miesięczna oplata w tym roku została pomniejszona o 198,64) wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w żłobku nadal jest zbyt wysoka dla większości rodzin mieszkających w Oleśnicy. Ankieta papierowa, internetowa jak również liczne rozmowy z rodzicami, mieszkańcami Oleśnicy, które przeprowadziliśmy w lutym 2016 jasno pokazała, iż jednym z głównych czynników, które nie pozwalają rodzicom podjąć decyzji o oddaniu dziecka do żłobka jest brak wystarczających środków na opłacenie żłobka – 70% respondentów. Kolejny czynnik to zbyt mała liczba miejsc żłobkowych w Oleśnicy – 80%. Warto tutaj dodać, iż od dnia 01/01/2016 do dnia 01/08/2016 ogólna liczba nowo urodzonych, zameldowanych dzieci w mieście Oleśnica wynosi 197. Natomiast patrząc na rok 2015 w tym samym okresie liczba ta wyniosła 235. Pragnę tutaj dodać, iż ogólna ilość miejsc w żłobkach według danych z 2015r. to 45 w mieście Oleśnica (dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych). Chciałabym tutaj zauważyć ze ogólnie suma wszystkich podań, które wpłynęło do publicznego żłobka to 100 – czyli na liście rezerwowych pozostaje 52 dzieci. Dzieje się tak ponieważ oplata miesięczna za pobyt w żłobku publicznym to około 230zł. Podczas gdy nasza oplata to 339,36zł. Jak widzać publiczna placówka otrzymuje od miasta o wiele większą dotacje celowa co pozwala na utrzymanie tak niskiej ceny za pobyt dziecka w tej placówce. To natomiast sprawia, iż rodzice chętniej wybierają żłobki publiczne, których miasto nie posiada w wystarczającej ilości. Podsumowując, ogólna liczba dostępnych miejsc w mieście (żłobki publiczne i niepubliczne) to 93, które są dofinansowane z budżetu miasta. Jeżeli popatrzymy na liczbę nowo urodzonych i zameldowanych dzieci w 2015r to widzimy ze dostępne miejsca pokrywają jedynie 40% zapotrzebowania na żłobki w dla urodzonych, zameldowanych mieszkańców Oleśnicy w roku 2016. Czyż te liczby nie są przerażające? Czy nie warto głębiej pochylić się nad tym problemem który jest bardzo aktualny w mieście Oleśnica?? Równie bardzo ważnym elementem, który także został zaobserwowany w dokumencie pt ”Dobry klimat dla rodziny. Program polityki rodzinnej Prezydenta RP” z 2013r. jest - wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci. Jest to bardzo ważny element w każdym gospodarstwie domowym dzięki któremu każda rodzina może budować swój kapitał finansowy - oszczędności jak również „poduszkę finansową” pozwalając przetrwać różne wypadki losowe w rodzinach. Odnosząc się do opublikowanego raportu prognozy ludności na lata 2014-2050 przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane pokazują iż w latach 2013-2050 liczba dzietności zmniejszy się o 30% w stosunku do roku wyjściowego. Jest to bardzo przerażająca prognoza, która dotknie również miasta Oleśnica, jeśli młodzi, pracujący ludzie nie będą mieli zapewnionej opieki nad małym dzieckiem w wieku do tal 3 w przystępnej dla nich cenie. Zwracamy się do was szanowne grono Radnych Miasta Oleśnica, którzy zostaliście wybrani, powołani do tej funkcji przez nas mieszkańców miasta, którzy jesteście naszym głosem na najwyższych szczeblach władzy miasta Oleśnica abyście raz jeszcze przyjrzeli się tej kwestii. Podniesienie kwoty dotacji celowej o 100zł, spowoduje obniżenie ceny za pobyt dziecka w żłobku Leśny Skrzta w Oleśnicy i podniesie jego dostępność dla wszystkich mieszkańców Oleśnicy, a miasto Oleśnica będzie mogło wykazać się zaspokojeniem potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Z poważaniem, Justyna Jakubowska

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Szanowny Panie Burmistrzu MIasta Oleśnica, Szanowne grono Radnych Miasta Oleśnica
"Jak wskazała przeprowadzona przez żłobek Leśny Skrzat ankieta wiekszosc rodzicow, którzy chca oddać dziecko do żlobka wskazuje, iż głowną przyczyną, która nie pozwala na ten krok jest zbyt wysoka cena w żłobkach niepublicznych. Dostrzegajac te potrzebe wystosowaliśmy petycje do wladz, radnych miasta Oleśnica aby wspolnie znalesc rozwiazanie tego probelmu co sprawi, iż podniesie to dostępność do żłobków niepublicznych dla wszystkich mieszkańców Oleśnicy."