Petycja o usprawnienie procesu ściągania alimentów

Petycja o usprawnienie procesu ściągania alimentów
257
257 / 275
Zgodnie z danymi Polskiego Radia (http://www.polskieradio.pl/7/3040/Artykul/1180383,Sciagalnosc-alimentow-w-Polsce-Prawo-jest-bezsilne) alimenty w Polsce płacone są jedynie przez 16-17% osób do nich zobowiązanych. Unikanie jest na porządku dziennym. Zwracamy się do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z propozycją zmiany. Chcemy nałożenia na pracodawców obowiązku sprawdzania pracowników w rejestrze dłużników alimentacyjnych i na tej podstawie odliczania należnej kwoty, podobnie jak ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego i przekazywania jej osobom na rzecz, których mają być płacone. Zmiany powinny obejmować również umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Jeśli zgadzasz się z powyższym podpisz proszę tę petycję. Pozdrawiam i dziękuję za zapoznanie się z pomysłem Wojtek

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej
"Zgodnie z danymi Polskiego Radia (http://www.polskieradio.pl/7/3040/Artykul/1180383,Sciagalnosc-alimentow-w-Polsce-Prawo-jest-bezsilne) alimenty w Polsce płacone są jedynie przez 16-17% osób do nich zobowiązanych. Unikanie jest na porządku dziennym. Zwracamy się do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej z propozycją zmiany. Chcemy nałożenia na pracodawców obowiązku sprawdzania pracowników w rejestrze dłużników alimentacyjnych i na tej podstawie odliczania należnej kwoty, podobnie jak ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego i przekazywania jej osobom na rzecz, których mają być płacone. Zmiany powinny obejmować również umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Jeśli zgadzasz się z powyższym podpisz proszę tę petycję. Pozdrawiam i dziękuję za zapoznanie się z pomysłem Wojtek"