Petycja o umożliwienie wjazdu alternatywnym dostawcom jedzenia w Green Parku

Petycja o umożliwienie wjazdu alternatywnym dostawcom jedzenia w Green Parku
243
243 / 250
Z uwagi na rążące uchybienia pod kątem jakości przygotowywanych posiłków przez BB w ostatnim czasie (robaki w bułkach) chcemy mieć możliwość wyboru jedzenia jakie spożywamy będąc w pracy.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Zarządcy Budynku
"W Polsce funkcjonuje wolny rynek, nie chcemy mieć ograniczanego wyboru w zakresie zakupowania posiłków."