Petycja o stworzenie programu dokumentalnego o sytuacji w Niemczech.

Petycja o stworzenie programu dokumentalnego o sytuacji w Niemczech.
37
Szanowny Panie Prezesie, w obliczu nasilającej się niemieckiej propagandy, dotyczącej spraw jakie odbywają się obecnie w Polsce, w postaci emisji programów dokumentalnych fałszywie pokazujących sprawy wewnętrzne naszego kraju, zwracamy się do Pana Prezesa o podjęcie inicjatywy w celu stworzenia programu dokumentalnego na temat obecnej sytuacji za Odrą. Uważamy za niesprawiedliwe i zasługujące na odzew, bezkarne pomawianie Polski w Niemczech i UE. Nie ulega wątpliwości, że faktem jest to, że sytuacja RFN związana z imigrantami i butą polityków, przysparzających coraz to nowych problemów zwykłym obywatelom powinna zostać szeroko nagłośniona i skontrastowana do obecnej sytuacji w Polsce, która przez ludzi przybywających tu osobiście jest uznawana za wyjątkowo spokojną i bezpieczną. Należałoby zapytać w czyim interesie jest takie kreowanie obrazu Polski na zachodzie w stosunku do osób, które wiedzę o naszym kraju czerpią jedynie z takich mediów. Prosimy o ustosunkowanie się do naszej prośby, odpowiedź, a najlepiej niezwłoczne podjęcie się przez telewizję publiczną tego zadania. Z wyrazami szacunku,

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezes Telewizji Polskiej Pan Jacek Kurski
"Pora na odezwę naszych mediów, wybranie się za zachodnią granicę i ukazanie, że Niemcy powinny się zająć własnymi problemami, które stworzył ich rząd zwykłym obywatelom."