Petycja o sprowadzenie polskiego złota

Petycja o sprowadzenie polskiego złota
295
295 / 1,000
Polskie złoto znajduje się w Londynie. Jest to niedopuszczalne ponieważ w wypadku kryzysu lub konfliktu możemy 100 tonowej własności narodu nigdy nie odzyskać. Dlatego apelujemy o wybudowanie pod Warszawą podziemnego skarbca zdolnego wytrzymać atak nuklearny i umieścić tam nasze złoto.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rząd RP i Narodowy Bank Polski
"Musimy mieć co Polskie w Polsce!"