Petycja o przywrócenie litery "X" do alfabetu polskiego

Petycja o przywrócenie litery
55
Petycja o powrót litery "X" do alfabetu polskiego. Petition for return the letter "X" to the Polish alphabet.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Kolegium Profesorskie PWN
""W obliczu postępującego skracania wypowiedzi w dzisiejszych czasach domagamy się przywrócenia do alfabetu polskiego litery "X", mając na uwadze, iż występowała w nim już wcześniej.""