Petycja o Przekazanie Zaolzia Polsce

Petycja o Przekazanie Zaolzia Polsce
139
139 / 150
Na Początku określmy co to Zaolzie jest to region Śląska Morawskiego zamieszkany przez mniejszość polską Propozycje 1.przekazanie Polsce miejsc zamieszanych powyżej 50% ludności Śląskiej i Polskiej A w rejonach po 25% populacji polskiej na terenie republiki Czeskiej utworzenie Ślaskiej Republiki Autonomicznej 2. Przekazanie Polsce Powiatów Karwińskiego i Frydek - Mistek(lub tylko jeden tych dwóch powiatów)

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Izba Poselska Republiki Czeskiej i Sejm Rzecypospolitej Polskiej
"Polacy (i Ślązacy ) Zaolziańscy zasługują na przynależność do państwa polskiego ,czemu więc są częścią Czech jeżeli chcemy odzyskać kresy wschodnie to pierw zainteresujmy się Zaolziem "