Petition to stop German capital in Poland media -


Petycja o ograniczenie kapitału niemieckiego w polskich mediach

Petycja o ograniczenie kapitału niemieckiego w polskich mediach
244948
244,948 / 250,000
Zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ograniczenie udziału kapitału niemieckiego w mediach na terytorium Polski. We ask Poland's parliament to limit German capital in media on the territory of Poland

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
"My, którzy Mówimy Jak Jest, jesteśmy zaniepokojeni widoczną ingerencją niemieckich organizacji medialnych w życie polityczne w Polsce. Jest to działalność szkodliwa dla polskiej racji stanu i dla obywateli pragnących żyć w kraju wolnym od medialnej propagandy. Dlatego zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ograniczenie udziału kapitału niemieckiego w mediach na terytorium Polski."