Petycja o odwołanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (przez referendum)

Petycja o odwołanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (przez referendum)
105
105 / 125
Petycja o odwołanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza poprzez przeprowadzenie referendum w tej sprawie.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Mieszkańcy Gdańska i rada miasta Gdańska
"Gdańsk jest częścią Polski i jako Polacy musimy bronić nasze miasto i wartości chrześcijańskie."