Petycja o NIE wprowadzanie powszechnego prawa do posiadania broni

Petycja o NIE wprowadzanie powszechnego prawa do posiadania broni
13
czy chcemy aby każdy chłopak >18lat stojący pod blokiem miał w kieszeni pistolet?

Sign the petition

Why is this important

Petition to: all
"czy chcemy mieć strzelaniny w każdy długi weekend tak jak w USA?"