Petycja o nadanie autonomii Śląskowi

Petycja o nadanie autonomii Śląskowi
6
Petycja o nadanie autonomii Śląskowi

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Premier RP Beata Szydło
"Śląsk ma inną kulturę, język, wystrój... można by to długo wymieniać"