Petycja o likwidację szkodliwego Podatku Od Towarów i Usług (VAT), uproszczenie systemu podatkowego, oraz obniżenie realnego poziomu opodatkowania.

Petycja o likwidację szkodliwego Podatku Od Towarów i Usług (VAT), uproszczenie systemu podatkowego, oraz obniżenie realnego poziomu opodatkowania.
130
130 / 150
Zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o likwidację szkodliwego Podatku Od Towarów i Usług (VAT), uproszczenie systemu podatkowego, oraz obniżenie realnego poziomu opodatkowania.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczypospolitej Polskie
"My Którzy Mówimy Jak Jest, jesteśmy zaniepokojeni działaniem szkodliwego dla Polaków podatku od Towarów i Usług (VAT), którego największym beneficjentem są mafie vatowe. Podatek Od Towarów i Usług nie służy uczciwym Polakom prowadzącym działalność gospodarczą. Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie poziomem skomplikowania systemu podatkowego w Polsce i wysokością realnego obciążenia podatkowego. "