Petycja o dodanie paragrafu 6 Art. 278. Kodeksu Karnego

Petycja o dodanie paragrafu 6 Art. 278. Kodeksu Karnego
26
Szanowny Panie Ministrze! Żądamy dodania paragrafu 6 Art. 278. Kodeksu Karnego o treści: "Nie podlega karze ten, kto zarabia poniżej 5 zł-mc oraz rodziny, które zarabiają łącznie poniżej 505 zł-mc."

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
"UZASADNIENIE: Osoba uboga nie powinna zostać karana, za swoją trudną sytuację życiową."