PETYCJA DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE O NIEPRZEDŁUŻANIE STOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA ORAZ DO PREZYDENTA O UŁASKAWIENIE.

PETYCJA DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE O NIEPRZEDŁUŻANIE STOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA ORAZ DO PREZYDENTA O UŁASKAWIENIE.
7633
7,633 / 7,750
PETYCJA DO SĄDU ORAZ DO PREZYDENTA O UŁASKAWIENIE ORAZ EWENTUALNE ZWOLNIENIE Z TYMCZASOWEGO ARESZTU Z UWAGI NA CIĘŻKI STAN ZDROWOTNY ZBIGNIEWA STONOGI. ,,Zbigniew Stonoga, przedsiębiorca oraz działacz polityczny, został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym na Białołęce w Warszawie – informuje „Super Express”. Informację potwierdził adwokat Stonogi, Krzysztof Kitajgrodzki.''

Sign the petition

Why is this important

Petition to: President of Poland/District Court Krakow
"The petition was issued in public on behalf of the citizens. Zbigniew Stonoga (pronounced born 17 October 1974 in Ozimek)[1] is a Polish entrepreneur, known for the publication of the investigation files concerning the Polish bugging scandal (2014–2015), known as Waitergate and anti-government activity. In the wake of the publication of the files the reshuffles in the cabinet of Ewa Kopacz followed. Founder of Stonoga Party Poland. Notified to the register of political parties led by Section VII Civil Registration District Court in Warsaw.[2] The founder of Gazeta Stonoga"