Electronic voting + voter id card in Poland


Głosujemy przez internet + karta do głosowania - Petycja do Prezydenta Polski

Głosujemy przez internet + karta do głosowania - Petycja do Prezydenta Polski
8012
8,012 / 8,250
Electronic voting and voter ID card in Poland!

My którzy mówimy jak jest, zwracamy się do Prezydenta Polski Andrzeja Dudy o zmianę w ustawie kodeksu wyborczego. Proponujemy wprowadzenie karty do głosowania oraz głosowania przez internet.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda
"Proponujemy wprowadzenie karty do głosowania dla każdego wyborcy o którym mówi art. 62 Konstytucji RP, zminimalizuje to ryzyko fałszowania wyborów. Wzajemne oskarżanie przez różne środowska polityczne o fałszowanie wyborów, są powszechne od pierwszych wolnych wyborów w 1991r. Co za tym idzie zaognia się wystuacja polityczna oraz dzieli co raz głębiej społeczeństwo. To rozwiązanie wyeliminowało by możliwość fałszowania wyborów, a co za tym idzie rozpoczęło by zmniejszanie niepokojów społecznych. Drugą ważną dla nas sprawą jest wprowadzenie głosowania przez internet. Uważamy że art. 62 konstytucji jest nieprzestrzegany przez Państwo Polskie, ponieważ wyklucza osoby które mają poważne problemy z poruszaniem się oraz Polonię na całym świecie. Pomimo iż posiadamy zdobycze technologii które umożliwiają szybkie i sprawne głosowanie w wyborach, Państwo Polskie nie umożliwia tego swoim obywatelom. Głosowanie przez internet zdecydowanie poprawiło by frekwencję w każdych wyborach, poprzez umożliwienie Polonii oraz osobom niepełnosprawnym szybkie i łatwe zagłosowanie w aktualnych wyborach. Ponadto zmniejszyło by kolejki do urn wyborczych co bezpośrednio przełożyło by się na chęć do głosowania pozostałych obywateli. "