Petycja do Prezesa Telewizji Polskiej - W obronie dobrego imienia Miata i Gminy Skaryszewa

Petycja do Prezesa Telewizji Polskiej - W obronie dobrego imienia Miata i Gminy Skaryszewa
141
141 / 150
W związku z wyemitowanym w dniu 13.03.2018r. materiałem w programie Express Reporterów, dotyczącym targu koni w Skaryszewie zwracamy się z petycja do władz TVP o podjęcie działań mających na celu sprostowanie zawartych w relacji nieprawdziwych i nierzetelnych informacji szkalujących Miasto i Gminę Skaryszew.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezes Telewizji Polskiej - Redaktor Naczelny Magazynu Express Reportetów
"Materiał programu Express Reporterów z dnia 13.03.2018r. stał się przykładem skrajnie nieobiektywnego i manipulującego dziennikarstwa. Stawiane w nim tezy przyczyniają się do utraty dobrego imienia naszego miasta. Postulujemy więc o zaprzestanie przez dziennikarzy programu takowych działań oraz przygotowanie materiału obiektywnego, w którym pokazany byłby prawdziwy obraz zarówno naszego miasta jak również organizowanego w Skaryszewie jarmarku. "