Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
89
Szanowny Panie Ministrze, Apelujemy do Pana Ministra o zaniechanie prac nad NOWELIZACJĄ ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Jednocześnie apelujemy do Pana o bezzwłoczne przygotowanie stosownych rozporządzeń do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o powołanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów, tak aby ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty mogła wejść w życie w ustawowym terminie tj. z dniem 31 maja 2016 roku. Z wyrazami szacunku Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska Ul. Majdańska 12, 04-088 Warszawa Niżej podpisany/a: Artur Koper Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska 04-088 Warszawa autor11837@petycje.pl

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Ministerstwo Zdrowia Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł Ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 22 634 96 00 kancelaria@mz.gov.pl
""Podejrzewamy, że większość z Was jeszcze o tym nie wie, ale rząd PiS jest bliski wprowadzenia zapisów mówiących o tym, że nawet udając się na prywatną rehabilitację będą Państwo potrzebowali skierowania od lekarza. [...] W tym miejscu zwracamy się do pacjentów: jeżeli w ostatnim czasie korzystałeś/aś z prywatnej rehabilitacji, gdzie fizjoterapeuta był odpowiedzialny za dobór zabiegów i przyniosły one szybki oraz oczekiwany rezultat to prosimy o UDOSTĘPNIENIE tej petycji! Działając wspólnie mamy szansę zablokować niekorzystną dla społeczeństwa ustawę!""