Permanentne przywrócenie kontroli na granicy zachodniej

Permanentne przywrócenie kontroli na granicy zachodniej
852
852 / 875
Społeczeństwo polskie nie jest bezpieczne dopóki każdy bez kontroli może przekroczyć jego terytorium

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Premier Rzeczypospolitej Polskiej
"Coraz więcej obcych Polakom kulturowo osobników, bez widocznego powodu i celu przenika przez zachodnią granicę RP. Szczególnie w tle epidemii przemocy, gwałtów, pospolitych przestępstw i terroryzmu jest konieczne przywrócenie zachodniej granicy naszego państwa na stałę, ustawienie płotów, murów, zapór, wzmożenie patroli, instalacji do obserwacji za dnia i nocą. Niestety, pomimo zmiany rządu i płomiennych obietnic, że Polska nie wpuści obcych nam kulturowo emigrantów, ci ostatni przenikają codziennie przez granicę z Republiką Federalną Niemiec i nie są niepokojeni przez nikogo. Nikt nie kontroluje ich dokumentów, nikt nie sprawdza ich tożsamości."