Osobista odpowiedzialność urzędników za błędy

Osobista odpowiedzialność urzędników za błędy
1523
1,523 / 1,750
Dzisiaj nikt nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje urzędników i polityków. Trzeba to zmienić - każdy urzędnik powinien odpowiadać za swoje błędy.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm RP
"Zasadą powinna być osobista i majątkowa odpowiedzialność urzędników za błędy. A nawet szerzej: osobista i majątkowa odpowiedzialność wszystkich ludzi na stanowiskach publicznych za swoje działania, decyzje, postępowanie. To przedstawiciele służby publicznej mają nam służyć wszelką pomocą i są dla nas - a nie my dla nich. To aparat państwa jest dla obywateli - a nie obywatele dla aparatu państwa. Brak odpowiedzialności za to co się robi jest źródłem niewyobrażalnych patologii. Jedynym rozwiązaniem jest obarczenie każdego pełną odpowiedzialnością za to co robi pełniąc służbę publiczną. Każdy musi ponosić konsekwencje błędnych decyzji, zwłaszcza jeśli ktoś ma wpływ na życie innych z racji pełnionej funkcji publicznej."