Odwołanie Właszczykowskiego za zdradę Polski

Odwołanie Właszczykowskiego za zdradę Polski
404
404 / 425
Odwołanie Właszczykowskiego z pełnienia funkcjiszefa MSZ za zdradę Polski. za słowa :"My Polacy jesteśmy za zniesieniem wiz dla obywateli Turcji udających się do Unii Europejskiej oraz za przyjęciem Turcji do UE"

Sign the petition

Why is this important

Petition to: rząd RP, prezydent RP, premier RP
"Jeśli nie życzysz sobie by ktoś taki jak p. Właszczykowski reprezentował Polski naród podpisz."