Nauka ekonomii w szkole

Nauka ekonomii w szkole
54
Badania wykazują, że jesteśmy społeczeństwem ekonomicznych analfabetów. W ustroju demokratycznym konsekwencje analfabetyzmu ekonomicznego są katastrofalne. Ludzie, którzy nie rozumieją źródeł gospodarczego dobrobytu stają się ofiarami populizmu i koncepcji, które dobrobyt niszczą.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: obywatele RP
"Znajomość podstawowych praw ekonomii jest niezbędna do budowania dobrobytu. Dobrobyt rozumieć należy jako osobiste finanse każdego obywatela ale także jako właściwe decyzje w demokratycznych wyborach, które decydują o dobrobycie kraju. Podstawowe zasady ekonomii są znane i bezdyskusyjne - pozwalają zrozumieć dlaczego jedne społeczeństwa cieszą się dobrobytem, a inne nie. I nie chodzi tu o rozstrzyganie sporu między "liberałami" a "socjalistami" bo on jest pozorny ale o to by rozróżnić dwie strony dobrobytu tzn: 1) strona dochodowa - czyli jakie warunki są niezbędne do bogacenia się społeczeństwa, 2) strona kosztowa - czyli jak obywatele chcą dzielić wypracowany dobrobyt, na ile państwo ma być opiekuńcze. To że obywatele chcą lub nie chcą otoczyć opieką pewne grupy (np niepełnosprawnych czy czasowo bezrobotnych) nie stoi w sprzeczności z tym, że najpierw trzeba zarobić i wspierać tych którzy tworzą dobrobyt czyli patrz pkt 1. Zrozumienie tych prostych zasad i pobudzanie młodych ludzi już w szkole do świadomego używania rozumu zamiast emocji pozwoli na lepsze wybory w demokratycznym społeczeństwie. "