My, obywatele wnioskujemy o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.

My, obywatele wnioskujemy o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.
143
143 / 150
My, obywatele wnioskujemy o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Polacy
"Prawda zawsze jest najważniejsza."