My ludzie którzy mówimy jak jest, wnioskujemy o zwolnienie z funkcji Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego i ogłoszenie konkursu na nowego niezależnego Prezesa, w konkursie otwartym w PRIME TIME-ie i głosowaniu przez INTERNET!

My ludzie którzy mówimy jak jest, wnioskujemy o zwolnienie z funkcji Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego i ogłoszenie konkursu na nowego niezależnego Prezesa, w konkursie otwartym w PRIME TIME-ie i głosowaniu przez INTERNET!
63
Zmiana Prezesa TVP

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Pan Jarosław Kaczyński i Pan Mateusz Morawiecki
"Niech telewizja "publiczna" odzyska swoją twarz, zgodną z Polską racją stanu. Niech wrócą do niej takie twarze jak Pan Mariusz Kolonko, Wojciech Sumliński, Stanisław Michalkiewicz itd. Zróbmy to dla naszej Ojczyzny"