Mariusz Max Kolonko na Prezydenta Polski

Mariusz Max Kolonko na Prezydenta Polski
173
173 / 175
Inicjujemy petycję, w której człowieka światłego i skutecznego zapraszamy do kandydowania w najbliższych wyborach prezydenckich w RP w celu zwiększenia jego wpływu na polską rzeczywistość. Zapraszamy do udzielenia wsparcia temu pomysłowi - promujmy dobre wartości, zdrowe zasady i skutecznych liderów! Dla naszego wspólnego dobra!

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Polacy z czynnym prawem wyborczym.
"Pan Mariusz Max Kolonko jest prawdziwym patriotą, który zawsze troszczy się o dobro Rzeczpospolitej i narodu polskiego. Zbudował skuteczne medium o wielkim zasięgu, co jest najlepszym dowodem na jego efektywność. Trafnie przewiduje nadchodzące trendy i ich konsekwencje, co jest niezmiernie ważne przy budowaniu długofalowej strategii wzrostu. Nazywa problemy i szuka sposobów ich rozwiązania. Ma świetne doświadczenie międzynarodowe. Jest człowiekiem, który aktywnie promuje trend budowania nowej jakości w polityce. Tacy ludzie powinni stać na czele państw."