List Protestacyjny w sprawie uniemożliwienia Ks. Jackowi Międlarowi wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii..

List Protestacyjny w sprawie uniemożliwienia Ks. Jackowi Międlarowi wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii..
184
My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu , w jaki służby graniczne Wielkiej Brytanii , potraktowały Ks. Jacka Międlara w dniu 25 lutego 2017 na lotnisku w Londynie. Ks. Jacek Międlar obywatel RP nie został wpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii , był przesłuchiwany po czym został deportowany do Polski. Ks. Jacek Międlar to powszechnie szanowana postać kultury i mediów. Bez względu na sympatie polityczne czy światopoglądowe cieszy się on opinią otwartego na dialog erudyty dbającego o wysoką kulturę dyskusji i szanującego odmienność poglądów. Ks. Jacek Międlar jest dla nas wzorem walki o prawdę , tolerancję, walki z rasizmem , dyskryminacją, walki z mową nienawiści i ksenofobią. Jego działalność społeczna i dziennikarska jest przepełniona humanizmem, troską o drugiego człowieka i dialog międzykulturowy. Wobec powyższego jesteśmy zbulwersowani postawą służb granicznych Wielkiej Brytanii i pragniemy wyrazić swoje głębokie oburzenie! Apelujemy do Pana Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce o natychmiastową interwencję oraz podjęcie niezbędnych kroków celem wyjaśnienia tego haniebnego incydentu. Niżej podpisani:

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Pan Jonathan Knott Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.
"My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu , w jaki służby graniczne Wielkiej Brytanii , potraktowały Ks. Jacka Międlara w dniu 25 lutego 2017 na lotnisku w Londynie. Ks. Jacek Międlar obywatel RP nie został wpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii , był przesłuchiwany po czym został deportowany do Polski. Ks. Jacek Międlar to powszechnie szanowana postać kultury i mediów. Bez względu na sympatie polityczne czy światopoglądowe cieszy się on opinią otwartego na dialog erudyty dbającego o wysoką kulturę dyskusji i szanującego odmienność poglądów. Ks. Jacek Międlar jest dla nas wzorem walki o prawdę , tolerancję, walki z rasizmem , dyskryminacją, walki z mową nienawiści i ksenofobią. Jego działalność społeczna i dziennikarska jest przepełniona humanizmem, troską o drugiego człowieka i dialog międzykulturowy. Wobec powyższego jesteśmy zbulwersowani postawą służb granicznych Wielkiej Brytanii i pragniemy wyrazić swoje głębokie oburzenie! Apelujemy do Pana Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce o natychmiastową interwencję oraz podjęcie niezbędnych kroków celem wyjaśnienia tego haniebnego incydentu. Niżej podpisani:"