LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP
35
My, naród Polski, który posiada władzę zwierzchnią, W związku z rosnącym zadłużeniem zagranicznym Państwa Polskiego w wysokości blisko 1,4 bln zł, zobowiązaniami Polskiej gospodarki w wysokości 9,9 bln zł, w tym zobowiązaniami wobec nierezydentów w wysokości 2,2 bln zł Słabnącą sytuacją ekonomiczną Polski, I brakiem zaufania do obecnej sytuacji Polski, Domagamy się dymisji rządu, rozwiązania obecnego Sejmu RP oraz przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów do Sejmu RP (bez komitetów wyborczych i wymaganego progu 100 tyś podpisów tak aby każdy pełnoletni obywatel mógł w tych wyborach startować), w okręgach jednomandatowych oraz przekazujemy władzę wykonawczą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzamy trójpodział władzy.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Andrzej Duda
"Dla dobra nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń."