LIKWIDACJA MSWiA

LIKWIDACJA MSWiA
4
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to getto, które permanentnie blokuje dostęp do broni palnej dla Polaków w Polsce i dlatego powinno zostać natychmiast zlikwidowane.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: WSZYSTKICH
"MSWiA to zagrożenie dla bytu i bezpieczeństwa Polaków."