Łączny koszy zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę zamiast wynagrodzenia brutto na umowie o pracę.

Łączny koszy zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę zamiast wynagrodzenia brutto na umowie o pracę.
52
Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie obowiązku podawania przez pracodawcę na umowie o pracę tzw. łącznego kosztu zatrudnienia pracownika zamiast wynagrodzenia brutto. Polacy nie są społeczeństwem wyedukowanym podstawach ekonomii/finansów, dlatego obarczają za niskie wynagrodzenia swoich pracodawców zamiast Radę Ministrów, która z efektu ich pracy (jakim jest wynagrodzenie) zabiera w postaci podatków i „para-podatków” ok. 41% (licząc od kosztów pracodawcy) lub 69,4% ich wynagrodzenia netto.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezes Rady Ministrów
"Uświadomienie Polakom jaką cześć swoich efektów pracy oddają Państwu w postaci różnych danin (bez uwzględnienia pozostałych podatków bezpośrednich i pośrednich), aby zrozumieli, że to Oni sami finansują państwo socjalne. "