Dwuletnie studia Prawa dla absolwentów Administracji Publicznej.

Dwuletnie studia Prawa dla absolwentów Administracji Publicznej.
48
Domagamy się przywrócenia możliwości skróconego studiowania Prawa dla osób które zostały magistrami Administracji Pulicznej.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Gremia posiadające inicjatywę ustawodawczą w PL.
"Kiedyś istniały studia 2 letnie Prawa dla Administratywistów teraz już nie ma takiej opcji. Dlaczego jedni mogą być prawnikami po 2 latach a inni nie. Program studiów Administracji Publicznej jest w dużej mierze tożsamy z programem Prawa. Powinna być możliwość uzupełnienia różnic programowych. Nie ma ryzyka kształcenia niekompetentnych prawników. Administratywista ma ogromną wiedzę z prawa po 5 latach studiowania."