Delegalizacja Ustawy Antyterrorystycznej

Delegalizacja  Ustawy Antyterrorystycznej
56
Obywatele polscy nie zgadzają się na niepodsłuchiwanie i w celu ochrony ich prywatność żądamy przeprowadzenia w tej sprawie referendum .

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda
"Nie zgadzamy się na ograniczanie wolności polaków "