Delegalizacja symboli OUN-UPA oraz propagowania banderyzmu

Delegalizacja symboli OUN-UPA oraz propagowania banderyzmu
1653
1,653 / 1,750
Żądamy pełnej delegalizacji symboli OUN-UPA oraz propagowania ideologii banderowskiej (tzw. "ukraiński nacjonalizm", który z nacjonalizmem nie ma nic wspólnego) na wzór delegalizacji symboli faszystowskich oraz propagowania ideologii faszystowskich. UPA dokonała wielu zbrodni przeciwko ludzkości skierowanej m.in. wobec Polaków, ale też i wobec innych mniejszości narodowych a nawet Ukraińców, którzy nie podzielali banderowskiej ideologii. Ponadto organizacje banderowskie w jasny sposób dają do zrozumienia, że działają przeciwko interesowi Polski m.in. wysuwając roszczenia do rzekomych ziem ukraińskich (m.in. do Przemyśla).

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej
"Banderyzm jest niczym innym jak wschodnim nazizmem - zakłada byt tylko i wyłącznie ukraińskiego narodu a wszystkie inne należy wyeksterminować. Ponadto, co jest wielce istotne, organizacje banderowskie (m.in. Związek Ukraińców w Polsce z Piotrem Tymą na czele, ewidentnie osobą probanderowską) działają bezkarnie na terenie Polski, propagując treści sprzeczne z prawdą - nazywając np. akcję "Wisła" czystką etniczną czy wybielając obraz UPA po zakończeniu II wojny światowej (która to działała na ziemiach polskich po zakończeniu wojny i to efektem tych działań nastąpiła ww. akcja wojskowa). "