Delegalizacja parti lewicowych

Delegalizacja parti lewicowych
310
310 / 325
Zdelegalizować w Polsce działalność wszystkich parit Lewicowych

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm i Senat RP
"Lewica to zagrożenie dla narodu polskiego "