Delegalizacja Konstytucji Kwaśniewskiego 1997 rok/ legalizacja Konstytucji Kwietniowej 1935 rok

Delegalizacja Konstytucji Kwaśniewskiego 1997 rok/  legalizacja Konstytucji Kwietniowej 1935 rok
183
Konstytucja napisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem dana Suwerenowi ( Narodowi) pod Referendum Narodowe w roku 1997 jest nieważna i nielegalna. Suweren odrzucił tą Konstyucję, ponieważ w Referendum Narodowym w roku 1997 wzięło udział tylko 42,8% uprawnionych do głosowania, a powinno wziąć udział ponad 50% uprawnionych do głosowania. Tutaj okłamano Naród i dopuszczono się fałszerstwa, z powodu tego, że stała się Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1997. Konstytucja Kwietniowa jest to Konstytucja Polska, która była uchwalona w roku 1935, a podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego, a została reaktywowana przez Senat w roku 1998. A teraz do chwilii obecnej obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Obecnie na tej Konstytucji wzoruje się Szwajcaria i Francja. Ta Konstytucja zachowuje ciągłość Rzeczypospolitej Polski od okresu przedwojennego i na Jej podstawie TYLKO można się domagać odszkodowań wojennych od Niemiec, jak również innych zadośćuczynień. My Naród Polski domagamy się, by obecnie żadna partia nie pisała nowej Konstytucji, jednakże chcemy delegalizacji Konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku i zastąpienie ją Konstytucją Kwietniową z 1935 roku.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki, prezydent III RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, przewodniczący partii PIS Jarosław Kaczyński, prezes ugrupowania KUKIZ-15 Paweł Kukiz
"Obecna Konstytucja Kwaśniewskiego jest antypolska, jest zagrożeniem dla Polski i Polaków. Z jej winy w Polsce może nawet dojść do wojny domowej, dalszego rozkradania Polski, okradania Polaków, a w myśl "ustawy 1066" mogą do Polaków w Polsce na manifestacjach i nie tylko strzelać z amunicji ostrej obce służby, oraz obca policja i obce wojsko. My się na to nie godzimy."