Delegalizacja Islamu w Polsce

Delegalizacja Islamu w Polsce
7143
7,143 / 7,250
My, obywatele zaniepokojeni brakiem bezpieczeństwa związanym z napływem imigrantów do Europy, domagamy się delegalizacji systemu jakim jest Islam na terenie Polski w drodze artykułu 13 Konstytucji RP, zgodnie z którym zakazuje się istnienia organizacji odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk, poprzez wpisanie zakazu propagowania Islamu do artykułu 256 Kodeksu Karnego z racji jego założeń opisanych w Koranie i innych źródłach Prawa Szariatu, które jawnie uderzają w bezpieczeństwo oraz wolność polskich obywateli.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Do obywateli
"Domagamy się delegalizacji systemu jakim jest Islam bo godzi on w podstawowe prawa człowieka. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka opublikowaną w 1948 r. każdy człowiek jest wolny i równy pod względem swej godności i praw (Art 1). W Islamie kobiety są traktowane gorzej niż mężczyźni, wynika to z licznych sur na ich temat, między innymi 4:34. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka nikogo nie wolno czynić niewolnikiem. Islam dopuszcza niewolnictwo (Koran 4:3). Islam ogranicza każdy możliwy aspekt życia człowieka. Jest systemem niekompatybilnym do egzystencji z europejską kulturą. "