Chcemy referendum w sprawie uchodźców

Chcemy referendum w sprawie uchodźców
114
114 / 125
Zwracamy się do naszego rzadu o rozpisanie referendum w sprawie przyjmowania uchodźców.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rząd RP
"Ostatnio UE stara się wymusić na naszym rządzie abyśmy przyjęli islamskich uchodźców. Uważamy, że głos w tej sprawie powinien zabrać każdy obywatel RP. "