Chcemy obniżenia składek ZUS w celu uratowania mikro-przedsiębiorczości młodych

Chcemy obniżenia składek ZUS w celu uratowania mikro-przedsiębiorczości młodych
514
514 / 525
My Polacy, chcemy obniżenia obowiązkowych składek ZUS, podwyższanych po cichu regularnie co roku, aż do wartości obecnego haraczu ponad 1100zł miesięcznie, ponad dwukrotnie wyższego w stosunku do wartości sprzed ośmiu lat, o którym nie mówi się w mediach, a który każdy mikro-przedsiębiorca musi zapłacić w całości z własnego portfela, jeśli nie uda mu się wypracować odpowiedniego przychodu i dochodu. Wyrażamy opinię, że wysokie wartości składek ZUS stanowią główną przyczynę likwidowania drobnej przedsiębiorczości w Polsce oraz przyczyniają się do stagnacji gospodarczej w kraju i emigracji młodych.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
"Chcemy, aby Polscy decydenci dostrzegli, że generowanie emigracji do bogatych krajów Zachodu wśród młodych jest realizowane poprzez stagnację gospodarczą, którą realizuje się m.in. przez zarzynanie przedsiębiorczości bardzo wysokimi składki ZUS dla mikro-przedsiębiorców, czyli głownie młodych ludzi."