Budowanie elektrowni geotermalnych

Budowanie elektrowni geotermalnych
146
146 / 150
Polska posiada olbrzymie możliwości pozyskiwania energii geotermalnej która może zwiększyć produkcje naszej energii nawet 22000 razy dzięki produkcji energii odnawialnej UE odczepi się w końcu od nas a na dodatek zażegnamy kryzys energetyczny w Polsce

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Prezydenta oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
"Zażegnanie konfliktu z UE oraz zażegnanie kryzysu energetycznego"