My, obywatele wnioskujemy o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.

My, obywatele wnioskujemy o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.
85
My, obywatele wnioskujemy o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Polacy
"Prawda zawsze jest najważniejsza."