Petycja o zmianę nazwiska

Petycja o zmianę nazwiska
albo Michal Obszczany

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Konfederacja Żydów Polskich
"szczają na mnie ludzie z #Ra"