Petycja o zbanowanie konfidenta

Petycja o zbanowanie konfidenta
10
Wnioskuje o zbanowanie użytkownika Sebastian "Konfident" C. Na czas 24h.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Serverów typu jailbreak/discord
"Ten użytkownik jest bardzo szkodliwy, ponad to wyzywa użytkowników, jest nie miły, nikt go nie lubi :c "