Petycja o likwidację amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej i powstrzymanie inspiratorów III-ciej Wojny Światowej

Petycja o likwidację amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej i powstrzymanie inspiratorów III-ciej Wojny Światowej
650
650 / 675
My, obywatele świata świadomi że "władza absolutna deprawuje absolutnie" i że najbardziej deprawuje tych, którzy posiadają prawo do emisji pieniądza, dzięki któremu wpływają na los narodów, prowokują kryzysy ekonomiczne i inspirują wojny, domagamy się likwidacji amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej, umorzenia wszystkich pożyczek, które w sposób bezprawny (niezgodny z amerykańską konstytucją) udzielał ten bank i przywrócenia prawa do emisji pieniądza kongresowi.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: All
"Żeby powstrzymać wybuch międzynarodowej wojny i skończyć erę kryzysów ekonomicznych inspirowanych przez elitę bankierów."