TTIP/CETA - Rząd RP powinien się oficjalnie ustosunkować

TTIP/CETA - Rząd RP powinien się oficjalnie ustosunkować
3305
3,305 / 3,500
My obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy od rządu RP aby przesłał umowy TTIP i CETA do głosowania publicznego w ogólnokrajowym referendum. Oczekujemy, że wszystkie zagrożenia dla naszego kraju i gospodarki zostaną jasno i publicznie przedstawione szerokim masom społeczeństwa polskiego i decyzja przedstawiona do przegłosowania na referendum. TTIP i CETA to umowy stanowiące bardzo dużą niegodność dla gospodarki i niezależności państwa. Istnieje uzasadniony powód aby przypuszczać, że nasz rodzimy rynek zostałby zalany skontaminowaną chemikaliami i zmanipulowaną genetycznie tanią żywnością wyprodukowaną w USA wg. dużo niższych standardów niż u nas. Poza tym prawa pracownika zostały by dopasowane do - niskich - standardów jakie panują w owym kraju. To oznaczałoby niższe stawki za godzinę, krótszy urlop, usunięcie ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy ze strony pracodawcy itd.

Podpisz tę petycję

Dlaczego to jest ważne

Adresat: Premier Rzeczypospolitej Polskiej
"Umowy TTIP i CETA są dużo niebezpieczniejsze dla naszego społeczeństwa niż ACTA. Jest tajna, rozmowy są prowadzone ponad naszymi głowami. Umożliwia to wprowadzenie na rynek europejski nieoznakowanych produktów GMO, rozstrzyganie sporów między państwami Europejskim, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA) przed sądami polubownymi. Rozprawy miały by się odbywać na terenie USA, a i skład sądów miałby z tamtąd pochodzić. ----------------- Informacje ----------------- TTIP ----------------- http://uwagattip.pl/ biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/892544,co-to-jest-ttip-10-rzeczy-ktorych-nie-wiecie-o-umowie-ue-usa.html --- https://www.youtube.com/watch?v=RT9auoq7gWs ----------------- CETA ----------------- http://ttipniedziekuje.pl/index.php?page=pytania-i-odpowiedzi --- http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_pl.htm ----------------- Czym to grozi? --- https://www.youtube.com/watch?v=1JiwMBIr8sI "