Wniosek o likwidację Ignaś Media

Wniosek o likwidację Ignaś Media
8
Inicjatywa lokalna.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Włodzimierz Sacewicz
"My uczniowie Zespołu Szkół nr.51 w Warszawie im. Ignacego Domeyki składamy dzisiaj na ręce Szanownego Pana Dyrektora Szkoły Włodzimierza Sacewicza gorącą o likwidację Ignaś Media w dzień zakończenia projektu ,,Skarb Domeyki", gdyż jest to główna misja tej instytucji. Dodatkowo wniosek taki uzasadniamy dużymi ilościami środków pieniężnych potrzebnymi do jej utrzymania i negatywnym wpływem na przebieg procesu edukacji uczniów angażujących się w jej działalność"