Petycja w sprawie poparcia dla budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle, zapory wodnej w Siewierzu.

Petycja w sprawie poparcia dla budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle, zapory wodnej w Siewierzu.
46
Zwracamy się z prośbą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac legislacyjnych nad budową drugiego stopnia wodnego na Wiśle, zapory wodnej w Siewierzu. Petycja ma również na celu uświadomienie przedstawicielom rządowym nastrojów publicznych w związku z zaporą oraz, że nie zgadzamy się z opiniami WWF i 5 im podobnym organizacjom.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
"Nie od dziś organizacje pseudo ekologiczne hamują rozwój gospodarczy i postęp w wielu krajach, nie inaczej jest w przypadku Polski. Tworzy to zagrożenie awarią stopnia wodnego we Włocławku jako budowli nie dostosowanej do samodzielnego funkcjonowania, a więc i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców miasta Włocławek i dalszych miast nadwiślanych. - Poprawa żeglowności: podczas gdy uregulowane rzeki Francji, Holandii czy Wielkiej Brytanii przynoszą liczne dochody w kwestiach transportowych i energetycznych Wisła pozostaje niezmiennie nieżeglowna, -zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego – trwałe zabezpieczenie przed katastrofą stopnia, a co za tym idzie przed możliwością spływu osadów ze zbiornika włocławskiego, -zahamowanie procesów erozyjnych na zagrożonym odcinku Wisły, -zwiększenie walorów przyrodniczych obszaru projektowanego zbiornika, który powstanie po wybudowaniu nowego stopnia, poprzez utworzenie wysp odizolowanych od lądu, umożliwiających bezpieczne bytowanie wielu gatunkom ptaków i zwierząt, -zlikwidowanie zagrożenia zatorami lodowymi i ułatwienie tranzytu lodów przepuszczanych przez jaz we Włocławku, -zahamowanie procesu rozmywania dna nad gazociągiem Jamał-Europa eksploatowanego przez PERN Przyjaźń SA, -zapewnienie stabilnych warunków poboru wody z Wisły przez Anwil SA zwiększenie inwestycyjnej i gospodarczej atrakcyjności obszarów sąsiadujących ze zbiornikiem: ewentualne nowe przejście drogowe przez Wisłę reaktywowanie transportu wodnego i żeglugi pasażerskiej podniesienie zwierciadła wód gruntowych (poprawa warunków uprawy roślin) możliwość rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania zbiornika. Mimo 4-letniej ekspertyzy przeprowadzonej przez spółkę Energa, znów czytamy, że 6 organizacji ekologicznych z WWF na czele opóźnia proces budowy zaskarżając do sądu decyzję w sprawie budowy nowej tamy na Wiśle. To zachodzi za daleko w tym tempie zapora Włocławska może doznać uszczerbku szczególnie podczas zagrożeń powodziowych jak to w 2010. "