Petycja o przeprowadzenie debaty w Parlamencie Europejskim na temat stanu demokracji w Francji

Petycja o przeprowadzenie debaty w Parlamencie Europejskim na temat stanu demokracji w Francji
40
Petycja o przeprowadzenie debaty w Parlamencie Europejskim na temat stanu demokracji w Francji

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Parlamentu Europejskiego
"We Francji policja brutalnie pacyfikują demonstracje czym łamie podstawowe prawo w demokracji mianowicie prawo do demonstracji"