Petycja dotycząca tymczasowego wstrzymania przyjmowania imigrantów w Łomży

Petycja dotycząca tymczasowego wstrzymania przyjmowania imigrantów w Łomży
31
Petycja dotyczy wszystkich osób wyznania islamskiego, bez podziału na narodowość. Biorąc pod uwagę sytuację w krajach zachodnich oraz coraz to większą liczbę osób wyznania islamskiego w Łomży, prosimy o wstrzymanie zasiedlania się powyższych osób na naszych terenach.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta Łomży
"Chcemy aby Łomża rozwijała się turystycznie ale mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci i braku rozróżnienia radykalnych wyznawców z pośród wyznawców islamskich, naszym zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest profilaktyczne wstrzymanie migracji na naszych terenach do czasu ustabilizowania się sytuacji w innych krajach europejskich."