Odebranie Obywatelstwa

Odebranie Obywatelstwa
139
139 / 150
Zwracam się z prośbą o podpisanie w/w petycji, chodzi o odebranie obywatelstwa europosłom Michał Boni, Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera oraz nawołujący w niemieckiej gazecie wprost żeby nałożyć sankcje na Polskę Borys Budka. Zdradzili oni swój kraj i dlatego zasługują na karę, gdyż sankcje nie dotkną PiS tylko cały Polski naród.

Sign the petition

Why is this important

Petition to: Rząd Rzeczpospolitaj Polska
"Sankcje uderzą w CAŁY naród a nie w tylko w rząd"